Institut
Кардиолошка секцијa
 • Место:Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: четвртак, 27. јун 2019. са почетком у 15 часова
 • Акредитовано: А-1-1482/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Кардиолошка секција - Промењен термин
 • Место: КБЦ ''Бежанијска коса''
 • Време: 30/09/2019, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2217/19 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
 • Обавештавамо Вас да се Кардиолошка секције неће одржати у четвртак 26.09.у КБЦ,,Бежаниијска коса“. Разлог одлагања секције је обавезно присуство свих наставника Великој Катедри за Интерну медицину, која је заказана за четвртак 26.09. у 13,30 на Медицинском факултету. По програму секције, 4 акредитована предавања имају наставници Медицинског факултета. Нови датум одржавања Кардиолошке секције је понедељак 30.09.2019.у 13,00 сати. Место одржавања секције остаје исто – КБЦ,,Бежанијска коса“.

Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1482/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
 • Састанак Председништва Секције на истом месту у 14:30 часова

Кардиолошка секција - Изборна Скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Београд, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 18/06/2019, у 13 часова
Кардиолошка секција-Изборна скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2019, са почетком у 13 часова
Кардиолошка секција
 • Место: Институт за мајку и дете Србије, Радоја Дакића 6
 • Време: 30/05/2019, са почетком у 14:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1481/19 за лекаре са 6 бодова за учеснике

страна 1 од 2 | следећа >