Годишњи програм састанака Кардиолошке секције Српског лекарског друштва  за 2018. годину

Јануар
Време: 25. јануар 2018.
Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
Организатор: Клинички центар Србије, Клиника за кардиологију
Тема: Нове препоруке у свакодневној клиничкој пракси
Акредитовано под бројем: А-1-2713/17, за лекаре, 4 бода слушаоци

Фебруар
Нема састанка

Март
Време: 29. март 2018.
Место: Универзитетска дечја болница у Тиршвој, Тиршова 10, Београд
Организатори: Универзитетска дечја клиника и Институт за мајку и дете
„Вукан Чупић"
Тема: Савремена терапија срчаних обољења у дечјем узрасту
Акредитовано под бројем: А-1-931/18 за лекаре

Април
Време: 26. април 2018
Место: Институт за рехабилитацију у Сокобањској, Ул. Сокобањска 17,
Београд
Организатор: Институт за рехабилитацију у Сокобањској
Тема: Кардиолошка рехабилитација: индикације, стандарди и
стремљења
Акредитовано: ДА, 6 бода слушаоци

Мај
Време: 31. мај 2018.
Место: хотел М, Булевар Ослобођења 56 а
Организатор: ИКВБ Дедиње
Тема секције: Поремећаји срчаног ритма
Акредитовано: ДА

Јун
Време: 28. јун 2018
Место: Београд
Организатор: КБЦ „ Др Драгиша Мишовић"
Тема: Eргоспирометрија у свакодневној клиничкој пракси
Акредитација: у плану

Јул
Нема састанка

Август
Нема састанка

Септембар
Време: 27. септембар 2018
Место: Београд, КБЦ „Бежанијска Коса"
Организатор: КБЦ „Бежанијска Коса"
Тема: биће накнадно достављена
Акредитација: у плану

Октобар
Време: 25. октобар 2018
Место: биће накнадно одређено
Организатор: Удружење приватних лекара Србије и Кардиолошка секција
СЛД
Тема: биће накнадно достављена
Акредитација: у плану

Новембар
Време: 29. новембар 2018
Место: биће накнадно одређено
Организатор: КБЦ „Звездара"
Тема: биће накнадно достављена
Акредитација: у плану

Децембар
Време: 20. децембар 2018
Место: Војномедицинска академија, Ул. Црнотравска 17, Београд
Организатор: Војномедицинска академија
Тема: биће накнадно достављена
Акредитација: у плану