Програм састанака Кардиолошке секције Српског лекарског друштва за 2020. годину

Јануар
Време: 30. јануар 2020.
Место: Народна библиотека Србије
Организатор: Клинички центар Србије
Тема: Нове препоруке у свакодневној клиничкој пракси
Акредитaција: да

Фебруар
Време: 27. фебруар 2020.
Место: биће објављено
Организатор: ИКВБ „Дедиње"
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану

Март
Време: 26. март 2020.
Место: биће објављено
Организатори: Универзитетска дечја клиника" и "Институт за мајку и дете „Вукан Чупић"
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану

Април
Време: 30. април 2020.
Место: биће објављено
Организатор: КБЦ „Др Драгиша Мишовић"
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану

Мај
Време: 30. мај 2020., 20. конгрес лекара Србије
Место: „Сава Центар", Београд
Организатор: СЛД
Тема: превенција КВБ, АКС 2020, Процена КВ ризика за несрчану операцију
Акредитација: у плану

Јун
Нема састанка - летња пауза

Јул
Нема састанка - летња пауза

Август
Нема састанка - летња пауза

Септембар
Време: 24. септембар 2020.
Место: биће објављено
Организатор: КБЦ „Бежанијска Коса"
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану

Октобар
Време: 29. октобар 2020.
Место: биће објављено
Организатор: Удружење приватних кардиолога Србије
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану

Новембар
Време: 29. новембар 2020.
Место: биће објављено
Организатор: Инстиут за рехабилитацију
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану

Децембар
Време: 24. децембар 2020.
Место: Војномедицинска академија
Организатор: Војномедицинска академија
Тема: биће достављена
Акредитација: у плану