Домаћини и организатори кардиолошке секције по месецима 2017. године
Jaнуар Клиника за кардиологију Клиничког центра Србије
Фебруар Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње
Maрт Институт за рехабилитацију у Сокобањској улици
Aприл KБЦ Др Драгиша Мишовић
Maj Клинички центар Ниш
Jун Kардиолошка секција Друштва лекара Војводине
Јул /
Август /
Септембар /
Октобар KБЦ Бежанијска Коса
Новембар Kардиолошка секција, подружница Смедерево
Децембар Војномедицинска академија, ВМА