Institut
Кардиолошка секцијa
  • Место: Амфитеатар Института за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд, први спрат
  • Време: 24/04/2019, у 12:30 часова
  • Акредитовано: А-1-797/19 за лекаре, 12 поена предавачи, 6 учесници
Тренутно не постоји ни један активан стручни скуп. Хвала на разумевању

< претходна | страна 2 од 1