Institut
Кардиолошка секцијa
 • Место:Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: четвртак, 27. јун 2019. са почетком у 15 часова
 • Акредитовано: А-1-1482/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1482/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
 • Састанак Председништва Секције на истом месту у 14:30 часова

Кардиолошка секција - Изборна Скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Београд, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 18/06/2019, у 13 часова
Кардиолошка секција-Изборна скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2019, са почетком у 13 часова
Кардиолошка секција
 • Место: Институт за мајку и дете Србије, Радоја Дакића 6
 • Време: 30/05/2019, са почетком у 14:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1481/19 за лекаре са 6 бодова за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Института за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд, први спрат
 • Време: 24/04/2019, у 12:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-797/19 за лекаре, 12 поена предавачи, 6 учесници

страна 1 од 2 | следећа >