Biblioteka
Јануарски састанак Кардиолошке секције
Јануарски састанак Кардиолошке секције
  • Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
  • Време: 31/01/2019, у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2894/18 са 4 бода за учеснике и 8 бодова за предаваче

страна 1 од 1