Kardioloska sekcija

Кардиолошка сексија организује сесију на Конгресу КИС 2017

Meсто: Хотел Crown Plaza
Време: 23/02/2017. у 14 часова
Није акредитовано

Састанак Кардиолошке секције

Aприлски састанак Кардиолошке секције
Време: четвртак, 27. април 2017. у 13 часова
Место: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд
Акредитовано под бројем:А-1-1058/17 за лекаре

Кардиолошка секција
 • Место: Сала за састанке ресторана "Gabbiano", Кеј ослобођења бб, Београд
 • Време: 25/05/2017, са почетком у 13 часова
Кардиолошка секција
 • Место: Инстутут за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд
 • Време: 27/04/2017, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1058/17 за лекаре
Кардиолошка секција
 • Место: Хотел М, сала Клуб М
 • Време: 23/02/2017, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: није акредитовано
Кардиолошка секција
 • Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
 • Време: 26/01/2017, у 13.00 часова
 • Акредитовано под бројем: 2947/16

страна 1 од 1