Састанак Кардиолошке секције

Мартовски састанак Кардиолошке секције
Време: 29/03/2018, са почетком у 14:30 часова
Место: Амфитеатар Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд
Акредитовано под бројем:А-1-931/18 за лекаре

Кардиолошка секција
  • Место: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Амфитеатар први спрат
  • Време: 26/04/2018, са почетком у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-925/18 за лекаре, 6 бодова за учеснике, 12 бодова за предаваче
Кардиолошка секција
  • Место: Амфитеатар Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд
  • Време: 29/03/2018, са почетком у 15 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-931/18 за лекаре

страна 1 од 1