Institut
Кардиолошка секцијa
 • Место: Амфитеатар Института за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд, први спрат
 • Време: 24/04/2019, у 12:30 часова
 • Акредитовано: А-1-797/19 за лекаре, 12 поена предавачи, 6 учесници
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Института за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд, први спрат
 • Време: 24/04/2019, у 12:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-797/19 за лекаре, 12 поена предавачи, 6 учесници
Кардиолошка секција
 • Место: Хотел "Crown Plaza", Владимира Поповића 10, Нови Београд
 • Време: 28/02/2019, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Јануарски састанак Кардиолошке секције
 • Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
 • Време: 31/01/2019, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2894/18 са 4 бода за учеснике и 8 бодова за предаваче

страна 1 од 1