SLD

Кардиолошкa секцијa
Време: 25/10/2018, са почетком у 13 часова
Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
Акредитовано: А-1-1651/18 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике

Кардиолошкa секција

Кардиолошкa секцијa
Време: 27/09/2018, са почетком у 13 часова
Место: Амфитеатар КБЦ "Бежанијска Коса"
Акредитовано: A–1-2209/18, 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018.године

Кардиолошкa секција

Кардиолошкa секцијa
Време: 28/06/2018, са почетком у 13 часова
Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић-Дедиње'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
Акредитовано под бројем:А-1-1626/18 за лекаре са 2 бода за учеснике

Хотел Crown Plaza

Кардиолошкa секцијa
Време: 31/05/2018, са почетком у 15 часова
Место: Хотел "Crown Plaza", Владимира Поповића 10, Нови Београд
Акредитовано под бројем:А-1-1010/18 за лекаре са 2 бода за учеснике

Састанак Кардиолошке секције

Кардиолошкa секцијa
Време: 26/04/2018, са почетком у 13 часова
Место: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Амфитеатар први спрат
Акредитовано под бројем:А-1-925/18 за лекаре, 6 бодова за учеснике, 12 бодова за предаваче

Кардиолошка секција
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 20/12/2018, у 14 часова
Кардиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/10/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1651/18 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар КБЦ Бежанијска Коса, Бежанијска коса бб, Београд
 • Време: 27/09/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2209 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић-Дедиње'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 28/06/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1626/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Хотел "Crown Plaza", Владимира Поповића 10, Нови Београд
 • Време: 31/05/2018, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1010/18 за лекаре са 2 бода за учеснике

страна 1 од 2 | следећа >