Састанак Кардиолошке секције

КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА - СИМПОЗИЈУМ "НОВЕ ПРЕПОРУКЕ У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ"
Време: 25/01/2018, са почетком 13 часова
Место: Народна библиотека, Скерлићева 1 Београд
Акредитовано под бројем:A-1-2713/17, за лекаре , 4 бода слушаоци

Кардиолошка секција - Симпозијум "Нове препоруке у свакодневној клиничкој пракси''
  • Место: Народна библиотека, Скерлићева 1 Београд
  • Време: 25/01/2018,
  • Акредитовано под бројем: A-1-2713/17, за лекаре , 4 бода слушаоци

страна 1 од 1