Кардиолошкa секција

Кардиолошкa секцијa
Време: 28/06/2018, са почетком у 13 часова
Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић-Дедиње'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
Акредитовано под бројем:А-1-1626/18 за лекаре са 2 бода за учеснике

Хотел Crown Plaza

Кардиолошкa секцијa
Време: 31/05/2018, са почетком у 15 часова
Место: Хотел "Crown Plaza", Владимира Поповића 10, Нови Београд
Акредитовано под бројем:А-1-1010/18 за лекаре са 2 бода за учеснике

Састанак Кардиолошке секције

Кардиолошкa секцијa
Време: 26/04/2018, са почетком у 13 часова
Место: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Амфитеатар први спрат
Акредитовано под бројем:А-1-925/18 за лекаре, 6 бодова за учеснике, 12 бодова за предаваче

Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић-Дедиње'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 28/06/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1626/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Хотел "Crown Plaza", Владимира Поповића 10, Нови Београд
 • Време: 31/05/2018, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1010/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Институт за рехабилитацију Сокобањска 17, амфитеатар први спрат
 • Време: 26/04/2018, у 13.00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-925/18, за лекаре, 6 бодова слушаоци
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд
 • Време: 29/03/2018, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-931/18 за лекаре

страна 1 од 1