Kardioloska sekcija

Кардиолошка сексија организује сесију на Конгресу КИС 2017

Meсто: Хотел Crown Plaza
Време: 23/02/2017. у 14 часова
Није акредитовано

Састанак Кардиолошке секције

Јануарски састанак Кардиолошке секције
Време: четвртак, 26. јануар 2017. у 13 часова
Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
Акредитовано под бројем:2947/16

Тренутно не постоји ни један актуелан стручни скуп.